ЕКСТРАКТ ОТ ЯБЪЛКИ ПОТИСКА НЕЖЕЛАНОТО СВРЪХОКОСМЯВАНЕ

Д-р Николай Подолешев, дерматолог, ВМА

Един от най-неприятните и пораждащ психически диском-форт козметичен дефект е прекаленото окосмяване при някои жени, което обикновено се проявява под две форми – като хирзутизъм или хипертрихоза.

При хирзутизма (вирилизъм, маскулинизация) увеличеното окосмяване се появява при жени и деца по горната устна (в зоната на мустаците), бузите, брадата, около зърната на гръдните жлези, по срединната линия на корема, вътрешни-те повърхности на бедрата и т.н. (фиг. 1).  Най-общо казано, тази локализация формира окосмяване от мъжки тип и се дължи на повишената чувствителност на космените фоли-кули към мъжките полови хормони – андрогените. Възниква най-често при засилена функция на надбъбречната кора (да се внимава за туморно разрастване!) или при лечение с андрогени, глюкокортикоиди, прогестеронови деривати, пенициламин и др.

Image3b

Фиг.1

 

    Image2b
Фиг.2

При хипертрихозата космите, растящи по гърдите, гърба, корема и крайниците, могат да достигнат на дължина до
4 cm
(фиг. 2). Най-честата причина за появата й е злока-чествен тумор на някой от вътрешните органи или провеж-дане на лечение с определени медикаменти (андрогени, анаболи, кортикостероиди, гестагени, противоепилептични, антихипертензивни, циклоспорин А и др.)

Както при хирзутизма, така и при хипертрихозата е необхо-димо да се елиминира или силно ограничи андрогенната стимулация. Ако е възможно, трябва да се пристъпи към оперативно отстраняване на злокачественото заболяване. Освен това е много важно да се преустанови приемът на медикаментите, стимулиращи растежа на космите.

Медикаментозното лечение се провежда с различни лекар-ства, голяма част от които представляват антиандрогени. Ако не се провежда специфична терапия, отстраняването на космите се извършва чрез бръснене, изскубване с пинцети, пластири от смола и др. Използват се и различни специални пасти, пудри и течности, наречени депилатори. Осъществява се и апаратна депилация, електродепилация и т.н.

Всички посочени дотук традиционни начини за борба с не-желаното окосмяване не могат да решат проблема цялостно и окончателно. Нерядко космите стават дори по-дебели, по-забележими и козметичният ефект се преценява като отри-цателен. Основателно се оформя мнението, че всички пред-приемани мерки предварително са обречени на неуспех и изход от тази ситуация няма.

Днес се знае, че косъмът е изграден предимно от кератини (протеинови структури), които му придават не само меха-нична здравина, но и еластичност. Тяхното синтезиране е процес, който се нуждае от енергия, а основен неин източник е глутаминът. Изследванията показват, че той се превръща в лактат и скоростта на растежа на косъма е силно зависим от количеството му. Оттук следва изводът, че ако с помощта на инхибитори се възпрепятства трансформацията на глутами-на в лактат, ще настъпи дефицит на енергия и растежът на космите ще бъде потиснат. След задълбочени изследвания екип от български учени в лаборатория АМРИТА успяха да изолират такива вещества от ябълков екстракт. Оказа се, че с най-силно изразен ефект се характеризира малоновата киселина, поради което на нейна основа беше създадена серия от козметични средства с наименование Apple, чиято употреба води до забавен растеж на космите. Най-популяр-ният продукт от тази серия е Apple Balsam, в който освен субстанция, потискаща растежа на космите, са включени бензилов алкохол, предпазващ кожата от възпаление, анти-оксидантен комплекс OXINEX, блокиращ свободните ради-кали и природният полизахарид ксантан, който прави кожа-та нежна и гладка. Балсамът се използва по следния начин – непосредствено след епилация върху третираните участъ-ци от кожата необходимото количество се нанася с масажни движения в рамките на няколко минути. След това се прила-га веднъж на всеки два дни. Постепенно космите стават по-фини, по-тънки, по-нежни и трудно се забелязват, а времето за повторното им прорастване се увеличава 2-3 пъти и процедурите за епилация могат значително да се разредят.

Допълнителна информация можете да получите от д-р Подолешев на тел. 0886940292