КИСЛОРОДНАТА КОЗМЕТИКА ИЗГЛАЖДА БРЪЧКИТЕ

Д-р Николай Подолешев –дерматолог

Известно е, че процесът на стареене е присъщ на всяко живо същество и следователно неизбежен за хората. Остаряват всички клетки, всички органи, включително и кожата. Известно е също така, че през последните 2-3 десетилетия на този проблем се обръща все по-голямо внимание и той постепенно започна да придобива фундаментално значение както за дерматологията, така и за козметологията. Този интерес се стимулира от редица фактори, най-голямо значение от които имат:

¨  постоянно нарастващата продължителност на живота;

¨  увеличаващата се покупателна способност на населението (особено в т.нар. индустриално развити страни в Америка, Азия и Европа), което води и до повишена естетична взискателност и самовзискателност;

¨  революционно нарастване на възможностите на фармакологията (както в сферата на научно-изследователската дейност, така и като производствени технологии);

¨  забележителна еволюция на апаратната козметика (ще споменем само за възможността, лазерните източници да бъдат компютеризирани) и още много други.

Коренно се промениха и някои от схващанията за ролята и значението на козметичните средства. Докато доскоро се считаше, че те служат предимно за разкрасяване и прикриване на някои козметични дефекти, днес все повече се разчита на профилак-тичното им действие, целящо да предотврати състаряващия кожата ефект на вредните фактори на околната среда. Освен да въздействат превантивно, някои от модерните козметични продукти до голяма степен могат и да редуцират (а понякога и напълно да отстранят) настъпилите вече увреждания на кожата (дехидратация, повяхване, поява на бръчки, отпускане, хипер-пигментации, депигментации – включително и витилиго, нежелателно окосмяване и др.).

Кислородната козметика играе авангардна роля в борбата срещу бръчките. За да стане ясно, защо тя освежава и подмладява кожата, ще се спрем накратко върху някои от причините за остаряването на кожата.

Най-общо казано, факторите, които го предизвикват, са вътреш-ни и външни. Следователно, трябва да различаваме два типа стареене на кожата:

¨  биологично, което зависи от вътрешните фактори (генетични, хормонални, имунологични) и поради това до голяма степен наследствено обусловено и

¨  преждевременно, което се предизвиква от външни фактори като слънцето (около 80% от видимото стареене на кожата се дължи на увреждащото действие на слънцето), стреса, тютюнопушенето, нерационалното хранене, нередовното и неправилно поддържане на кожата, недостатъчния сън и др.

Ако за момент игнорираме значението на външните фактори и се съсредоточим върху вътрешните причини, ще установим, че най-съществените промени настъпват поради забавеното и качествено изменено възобновяване на клетките на епидермиса и дермата. За да протича тяхната регенерация както трябва, е необходимо да им се гарантира навременно и в достатъчно количество снабдяване с кислород и хранителни вещества, както и елиминиране на въглеродния диоксид и другите ток-сични продукти от метаболизма. Доставянето на полезните и отстраняването н вредните вещества се осъществява посред-ством съдовете на лимфната и кръвоносната система на кожата. Именно поради това настъпващите в тях промени са от реша-ващо значение. Обикновено се касае да свиване и стесняване на просвета им, но след това може да настъпи и пълна атрофия. Циркулацията силно се затруднява, в резултат на което тъканното дишане в епидермиса и дермата се нарушава и клетките там започват да се задушават. Непълноценно е и клетъчното хранене. Всичко това води до забавяне и смущения в обменните процеси и затормозено елиминиране на токсичните продукти. Ето защо, възобновяването на потърпевшите клетки е повече или по-малко компрометирано и потомството им не е пълно-ценно. Положението се влошава след всеки делителен цикъл. Настъпват смущения в образуването на колагена и еластина. Намалява разтворимата фракция на колагена, която играе важна роля за поддържане на тонуса и еластичността на кожата. Колагеновите влакна променят здравината и структурата си, а понякога дори изчезват от цели участъци на дермата. Еластичните влакна също са от първите, които претърпяват промени – отначало намаляват по обем, а сред това и по численост. Съществена причина за остаряването на кожата е и непрекъснатото понижаване на водното й съдържание до достигане на дълбока дехидратация. За това допринасят и настъпващите промени в състоянието и функционирането на мастните и потните жлези, които първоначално стават по-малки, а в последствие напълно атрофират. Ето защо количеството на мастната и потната секреция постоянно и трайна намалява, което не дава възможност да се поддържа мастно-водната защитна обвивка, която да пречи на дехидратацията.

В резултат на всичко тона кожата по-рано или по-късно започва да губи своята гъвкавост и еластичност и се появяват бръчките. Постепенно дехидратацията води до изсушаване, залющване и изтъняване. Тонусът и тургорът непрекъснато се понижават и особено в областта на лицето кожата изглежда безжизнена, уморена, бледа или неприятно сива и лишена от здравия си вид. Обикновено картината се допълва и от двойна брадичка поради отпускането.

Тук ще припомним, че се бяхме уговорили временно да не отчитаме действието на вредните фактори на околната среда. Целта беше да стане пределно ясно, че и без допълнителните увреждания от страничните въздействия описаните промени пак ще се появят. Разбира се, началото им ще настъпва по-късно, а развитието им във времето ще е много по-бавно. Всъщност, в стерилна обстановка стареенето на целия организъм, а в частност и на кожата, ще зависи най-вече от генетичните фактори. Значението на кислорода обаче винаги ще бъде извън всякакво съмнение.Известно е, че без храна и вода можем да просъществуваме с дни и седмици, но без въздух не повече от броени минути. Достатъчни са 5 минути без кислород и следва загуба на съзнание, а след още 10 започват да умират клетките на главния мозък. Положението с кожата е идентично. Всички най-модерни и задълбочени изследвания потвърждават, че когато е млада, тя разполага с голям запас от кислород, а също така, че с увеличаване на възрастта концентрацията му в кожните клетки прогресивно намалява. Това води до понижена наситеност на тъканите с кислород, а оттам и до забавяне на всички обменни процеси, до понижаване на активността на ензимите и т.н. Всички тези фактори ускоряват процесите на състаряване на кожата.

От казаното дотук става ясно, че под действието на кислород-ната козметика се подобрява циркулацията и се възстановява тъканното дишане, кожните клетки започват отново активно да синтезират колаген и еластин. Друго важно последствие е, че се усвояват много по-пълноценно хранителните вещества и включените в козметичните продукти биологичноактивни компоненти, като при това се повишава и ефективността им в клет-ката.

Обяснението на този феномен е, че както на човек след разходка на чист въздух му се възбужда апетита и храната се усвоява по-добре, така и снабдената с кислород клетка по-лесно възприема и оползо-творява полезните вещества. Всичко това води до рязко активизира-не на обменните процеси в клетките, подобряване на дейността им и възвръщане на жизнеността им. А при размножаването на здрави клетки и потомството е здраво. Така се постига главната цел на при-ложението на кислородната козметика – успешно възобновяване на клетките на епидермиса и дермата и възстановяване на функционал-ните показатели на кожата.

Известно е, че в рутинната медицинска практика много отдавна се използва кислородотерапията, която нерядко се оказва и животоспасяваща. Понастоящем един от най-модерните начини за снабдяване на организма с кислород след интоксикации, обширни изгаряния, тежки операции и др. е барокамерата, но по отношение на кожата методиката е недостатъчно ефективна. Изобщо, пренасянето на кислород през кожната повърхност в дълбочина не е лесно. Проблемът се състои в това, че в обичайните случаи като носители служат различни прекисни съединения, а тяхната ефективност е ниска. Освен това след взаимодействие с кислород те могат да се превърнат в източник на свободни радикали, които са вредни съединения. Поради това различните козметични фирми са патентовали различни кислородопренасящи субстанции, върху които ние сега няма да се спираме.

Важното е, че крайният резултат от приложението на кислород-ната козметика е изглаждането на кожата и намаляването на бръчките. За да може да се прецени обективно нейният под-младяващ ефект, често се провеждат дерматологични тестове, анализиращи повърхността на кожата. Измерените стойности общо взето показват, че няколкоседмично използване на съдържащите кислород препарати дълбочината на бръчките намалява средно с около 40%.

Кислородната козметика е подходяща за всички типове кожа за възраст над 35 години. Още по-необходима е тя във всички случаи, когато кожата очевидно страда от липса на кислород.

Причините за кислороден дефицит най-общо могат да бъдат определени като вътрешни и външни. Вътрешните включват различни заболявания, предимно от страна на сърдечно-съдовата и дихателната системи, при които се наблюдава нарушено тъканно дишане (напр. сърдечни пороци, съдови аномалии, белодробна недостатъчност при силно изразена бронхиална астма и др.). От външните фактори най-голямо значение имат ултравиолетовото облъчване, стресът и редица вредни навици, на първо място тютюнопушенето. Без да се спираме на всички вредни ефекти, които пушенето оказва на организма, ще при-помним, че белият дроб започва да страда от емфизем, бронхи-ти, белодробна склероза и др., което затруднява усвояването на кислорода от въздуха. Друг крупен проблем е съдовият спазъм, който настъпва под влияние на никотина. Капилярите на кожа-та са особено чувствителни, поради което редовното им свива-не при запалване на всяка цигара води до забавена циркулация, лошо снабдяване с кислород и обезводняване. В резултат на това настъпват следните увреждания:

       преждевременна поява на бръчки и състаряване;

       сив, безжизнен и замъглен кожен тен;

       подути клепачи и др.

От климатичните фактори най-голямо значение за кислороден недоимък в кожата има студът. Под неговото въздействие настъпва свиване на кожните капиляри и респективно затруднено снабдяване с кислород. Поради тази (и други причини) зимата е сезон, който изисква специални грижи за кожата, включително и редовното използване на кислородна козметика.

За допълнителна информация можете да се консултирате с д-р Подолешев на тел. 0886 94 02 92